Resmi Gazete’de bugün (25 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

25 Nisan 2023 tarihli ve 32171 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ortasındaki Pak Güç ve Güç Verimliliği Tedbirleri Projesine Dair 19/3/2018 Tarihli Finansman Muahedesi Hakkında Başka Mutabakata Ait Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Güç ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7159)

–– Türk-Çek Kara Ulaştırması Karma Kurul Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7160)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Ortasındaki Bilim ve Teknoloji İşbirliği Muahedesini Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7161)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Ortasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İş Birliğine Yönelik Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7162)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Panama Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Turizm Alanında İşbirliği Muahedesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7163)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7164)

–– 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Süreksiz 14 üncü Hususunun Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar Prestijiyle da Uygulanmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7165)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Kararlarına Nazaran Kolay Yordamda Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7166)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7167)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 7168)

–– 400 kV (Batman 2-Diyarbakır 3) Brş.N-Çınar Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7169)

YÖNETMELİKLER

–– Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliği

–– Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği

–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Hidromorfolojik İzleme Bildirimi (No: 2023/19)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir