Geçen yıl çevre koruma harcamaları 66,3 milyar lira oldu

Çevre koruma harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artarak toplam 66,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 64,3’ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,3’ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3’ü ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,5’i atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının yüzde 58,5’i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 27’si atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2’si biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,5’i dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 3’ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3.8’i ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak toplam 13,6 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,4’ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,6’sı ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 0,9 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2020 yılında yüzde 0,8 iken, 2021 yılında yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir