Biotrend ve Honeywell Ortaklığı: İlk Tesis’in 2025 Yılında Faaliyete Geçmesi hedefleniyor

Biotrend, 2021 yılı itibariyle bugüne kadar yürütülen süreç sonunda yeni kurulan Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Güç Teknolojileri Sanayi A.Ş. firması sermayesinde oluşacak paydaşlık muahedesini imzaladı. Bu kapsamda kurulan şirkette Biotrend ile Honeywell iştiraklerinden UOP Limited ortasında UOP Limited’in azınlık hisse sahibi olacağı bir paydaşlık yapısı da planlanıyor.

İmzalanan mutabakat ile eş vakitli olarak ekipman tedarik, üretim lisans ve garanti mukaveleleri de imza altına alındı. Biotrend plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanmaya başlayacak.

Biotrend Etraf ve Güç Yatırımları A.Ş. İdare Konseyi Üyesi Salih Tuncer Mutlucan:

“Kurulacak tesis ile döngüsel iktisadın gelişimini mümkün kılacağız.”

Honeywell UOP ile Biotrend ortasında iştirak sürecine giden yol haritası çıkartıldıktan sonra taraflarca imzalanan mutabakat sonrasında konuşan Biotrend Etraf ve Güç Yatırımları A.Ş. İdare Heyeti Üyesi Salih Tuncer Mutlucan

“Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı için dünyanın önde gelen şirketlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık süreç için dünyaya verdikleri taahhütler kapsamında geri dönüştürülmüş plastik eserine her sene artan bir talep mevcuttur. Türkiye’de kurmayı planladığımız gelişmiş geri dönüşüm tesisinin bu talebe karşılık verecek plastiğin yepyeni hammaddesine geri dönüşüm sağlıyor olabilmesi ve gerçek bir döngüsel iktisat modeline imkan veriyor olması sebepleriyle yalnızca Türkiye’de değil dünyada birincilerden biri olacağını görmekteyiz, Honeywell UOP’nin lisanslı UpCycle teknolojisini kullanacak olan tesisimizin başlangıçta yılda 60 bin metrik ton atık sürece ve geri dönüştürme kapasitesine sahip olmasını bekliyoruz. Tesisin hammadde girdisi Biotrend tarafından sağlanacak olup, tesisin modüler ekipmanları, teknolojisi ve başlatma, devreye alma ve teknik dayanak hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları Honeywell UOP Limited, tarafından sağlanacak. İzmir Bölgesinde kurulmasını tasarladığımız ileri geri dönüşüm tesisinin 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesini planlıyoruz. Tesisin çıktısı ise yüksek talep gören ve katma kıymetli bir eser olan RPF (Recycled Polymer Feedstock) için ise global blue-chip şirketleri ile uzun vadeli alım mukaveleleri müzakere etmekteyiz.Biotrend İleri Dönüşüm A.Ş. atık tedariği, atıkların işlenmesi ve kurulacak olan yeni tesisin işletmesini yaparken, Honeywell UOP Limited ise teknoloji ve işletme takviyesi sağlayan ortak taraf olarak misyon alacak.”

halinde açıklama yaptı.
Mutlucan,

“Tesis devreye girdiğinde, toplamda 260 bireye istihdam sağlamakla birlikte, fosil hammaddelere alternatif yenilenebilir kaynakla, ülkemize döviz girdisi de sağlanmış olacak. Alanında Türkiye’de birinci olacak tesisin dünya üzerinde bir örnek olacağına inanıyoruz. Bu tesisi takiben Türkiye’de ve etraf ülkelerde emsal tesislerin kurulması için de çalışmalarımız devam etmektedir. Biotrend olarak, biyodöngüsel iktisat odaklı faaliyetlerimizi çevresel, toplumsal ve pek tabi ekonomik kıymeti yüksek yatırımlara dönüştürüyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki çalışmalarına güç katmaya devam edeceğiz.”

biçiminde kelamlarını noktaladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir