11. Sınıf teşekkür alma şartları nedir?

Karen periyodunun yaklaşmasıyla bir arada öğrenciler not ortalamaları ve puanları ile ilgili ayrıntıları araştırarak takdir, teşekkür evrakı ile ilgili durumlarını araştırdı. Bu bahiste en çok merak edilen hususlardan biri de “Karnede 3 olursa takdir alınır mı” konusu oldu. Pekala, 11. Sınıf teşekkür alma kuralları nedir?

11. Sınıf TEŞEKKÜR ALMA KURALLARI NEDİR?

Teşekkür, takdir ve üstün muvaffakiyet evrakı ile ödüllendirme

MADDE 160-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin konseyi, derslerdeki uğraş ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık müddeti 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, devir puanlarının yüklü ortalaması 70,00 deri aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür evrakı,

b) 85,00 ve daha üst olanları takdir dokümanı,

c) Ortaöğrenim mühletince en az üç öğretim yılının bütün devrinde takdir evrakı alanları üstün muvaffakiyet belgesi

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada kelamı edilen 5 günlük devamsızlık müddeti, tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir